twitter facebook instagram

Kupari: Zatoka Umarłych Hoteli

Odwiedzony: 08/2016 i 05/2018
Status: Otwarte

Kompleks luksusowych hoteli w Kupari powstał jako ośrodek wypoczynkowy dla oficerów wojskowych Jugosłowiańskiej Armii Ludowej i członków rządu, swoją letnią rezydencję posiadał tam również nawet Josip Broz Tito. Jego budowa kosztowała ponad miliard dolarów, przed wojną była najlepszym kurortem w całej Jugosławii. Na terenie kompleksu mieściły się Hotele Grand, Goričina I, Goričina II, Kupari, Pelegrin, Mladost i Galeb. Mogły gościć około 2000 osób jednocześnie, w pobliżu znajdował się kemping dla 4500 osób. Sielanka się skończyła w październiku 1991 roku. W wyniku trwającej wojny domowej pomiędzy Armią Chorwacką i Armią Republiki Serbskiej Krajiny (wspierana przez Jugosłowiańską Armię Ludową), hotele zostały splądrowane i ostrzelane pociskami artyleryjskimi przez Jugosłowiańską Armię Ludową. Nigdy później nie dostały szansy na odzyskanie dawnego blasku.