twitter facebook instagram

Muzyczny pałac

Odwiedzony: 06/2015, 06/2018
Status: Otwarty

Pierwsze miejsce, w którym robiłam zdjęcia Nikonem. Żałuję, że nie zdecydowałam się tam wrócić wcześniej.